admin November 12, 2018
ศ.นพ.จรัส

ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อพัฒนาการศึกษา (กอปศ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ว่า กอปศ.ได้นำเสนอข้อมูลการพัฒนาการศึกษา เพื่อจะแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกับบอร์ด กพฐ. รวมทั้งต้องการให้ กพฐ.รับทราบว่า กอปศ.มีการทำงานพร้อมกับความคิดเห็นเช่นไรในการปฏิวัติการศึกษา

พร้อมกับมารับฟังทัศนคติว่ามีหัวข้ออะไรที่ยังไม่ถูกต้องกับมองไม่ครบถ้วนบ้าง ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันในที่ประชุม ได้เห็นจำนวนมากมีความเห็นตรงกัน แต่ดังนี้ตนมองว่าการปรับปรุงการศึกษายังต้องมีการปรับแก้อยู่ทุกเวลา ก็เพราะว่าเรื่องการพัฒนาการศึกษาไม่มีอะไรที่ตายตัว ขณะเดียวกันในอีก 6 เดือนข้างหน้า กอปศ.พร้อมกับ กพฐ.ยังต้องทำงานร่วมกันอีกมาก

ครั้นเมื่อดูแล้วว่าในแนวทางมีความเห็นตรงกันแล้วจะรวมเข้าด้วยกันเดินหน้าต่อไปอย่างใด เพื่อจะออกมาเป็นโรดแม็ปในการพัฒนาการศึกษา ทั้งนี้ทั้งนั้น กอปศ.และกพฐ.จะร่วมกันแก้ไขการศึกษาอย่างเข้มข้น ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยเหตุว่ายังพบปัญหาที่พวกเราต้องก้าวผ่านไปให้ได้ “สิ่งที่จะปรากฏในระยะเวลา 6 เดือนที่เหลือคือ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ต้องออกมาให้ได้ เนื่องด้วยกฎหมายฉบับนี้เป็นวิธีคิดเรื่องการปรับปรุงศึกษาทั้งหมด ซึ่งตนหวังว่าร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวข้างต้นจะประกาศใช้โดยเร็วพร้อมกับทันในรัฐบาลชุดนี้ เหตุเพราะหากไม่ทันเรื่องการฟื้นฟูการศึกษาคงเดินหน้าต่อไม่ได้ รวมไปถึงการแก้ไขการศึกษาไปสู่โลกอนาคตให้ครอบคลุมเด็กทุกกลุ่ม ทุกวัย พร้อมด้วยการศึกษาคนพิการ” ศ.นพ.จรัสกล่าว ด้าน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) บอกว่า สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

มุ่งหวังติดต่อสื่อสารไปถึงภาคสังคมในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติได้ฟังสะท้อนภาพอดีตพร้อมด้วยตอนนี้ของการปรับปรุงการศึกษาแล้ว ซึ่ง สพฐ.มีความเห็นตรงตามกับ กอปศ.ทุกประเด็น รวมไปถึงอนาคตก็มองเห็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย ซึ่งรับรองว่า กอปศ.ได้มองเห็นปัญหาการศึกษาอย่างชัดเจนพร้อมด้วยเป็นสิ่งที่ สพฐ.ได้เห็นปัญหาร่วมกันด้วย ด้วยเหตุนั้น ทุกฝ่ายไม่ต้องวิตกกังวลว่าการแปรเปลี่ยนต่างๆที่เกิดขึ้นจะไม่ทำให้การปรับปรุงการศึกษาสัมฤทธิผล