admin October 6, 2017
นายกฤตชัย อรุณรัตน์ ยัน ไม่มีการยุบครู กศน.

ล่าสุด นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้ออกมายืนยันว่าจะไม่มีดาร ยุบตำแหน่ง “ครูสอนเด็กเร่ร่อน” แน่นอน หลังก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่า จังหวัดกำลังทยอยยุบตำแหน่ง “ครูสอนเด็กเร่ร่อน” เพื่อเปลี่ยนไปเป็นครูศูนย์การศึกษาชุมชน (ศรช.) ซึ่งนาย นายกฤตชัย อรุณรัตน์ ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง กศน.มีบทบาทสำคัญในการเก็บตกเด็กกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ดังนี้จะยุบตำแหน่งครูไปไม่ได้

ทั้งนี้ยังบอกอีกว่า กศน.ปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของครูสอนเด็กเร่ร่อน พร้อมทั้งสร้างอนาคตของเด็กเหล่านี้ เด็กด้อยโอกาส ก็สามารถมีอนาคตได้ นายกฤตชัย ยังบอกอีก กศน.ต้องพิจาณานบทบาทภารกิจของครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าไปดูแล และเรื่องของสวัสดิของครู เพื่อให้มีความมั่นคงในอาชีพ และให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาที่ดีทั่วถึงให้มากที่สุด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและพัฒนาวงการศึกษาต่อไป