admin November 13, 2017
ข่าวการศึกษา วันนี้

เรื่อง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) บัญชาการให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) พร้อมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกันหาช่องทางกฎหมายดูแลให้ น.ส.วนาลี ทุนมาก หรือครูแอน พร้อมทั้ง น.ส.นิราวัลย์ เชื้อบุญมี หรือครูวัลย์ กลับเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก อย่างแม่นยำ

เนื่องจากนับว่าเป็นผู้ได้รับความกระทบกระเทือนจากคำสั่งทางดูแลของภาครัฐ และถือได้ว่าคำสั่งบรรจุสถาปนาเป็นคำสั่งทางปกครองที่ถูกต้อง แม้ภาครัฐจะทำผิด ก็นับว่าถูกในแง่ว่ามีคำสั่งแล้ว ส่วนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่บรรจุตั้งแต่งโดยไม่ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีโทษ แต่ต้องไปพิจารณาว่ามูลเหตุหว่านล้อม เพราะว่าไม่เข้าใจหรือเป็นช่วงรอยต่อของการแปลงโครงสร้างการบริหารภายในภูมิภาคใช่ไหม อย่างใด

ดังนี้ ภายหลังที่ครูแอนพร้อมทั้งครูวัลย์ได้รับการเรียกบรรจุตั้งให้เป็นข้าราชการครูพร้อมกับบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยที่สถานศึกษาอุ้มผางวิทยาคม แต่อบรมได้ 5 เดือน ไม่ได้รับเงินเดือน พร้อมกับได้รับแจ้งจาก สพม.เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) ว่าต้องพ้นจากตำแหน่งครูผู้ช่วย เพราะ กศจ.ตากไม่อนุมัติการขอแปลงวิชาเอกพร้อมกับขอส่งเสริมตำแหน่งว่างโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม พร้อมทั้งไม่อนุมัติการบรรจุแต่งตั้ง เพราะว่าบัญชีอายุเกิน 2 ปีนั้น ครั้นวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้ตั้งคณะกรรมการทำงานลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อจะพูดคุยแก้ไขปัญหาโดยดูตามสภาพปัญหาที่ปรากฏจริง ควบคู่กับคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แต่งตั้งขึ้น รวมทั้งจะให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เข้ามามีส่วนในการทราบเรื่องราวนี้ด้วยเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในเชิงลึก ต่อไปจะมาร่วมกันวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หาแบบแผนกำจัดปัญหาให้ครูทั้ง 2 คนได้รับการบรรจุสถาปนาเป็นข้าราชการ ส่วนกรณีที่ว่าการทำหน้าที่ครั้งนี้ใครผิด พร้อมด้วยจะต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้างนั้น เป็นเรื่องราวที่ค่อยว่ากันทีหลัง

ข่าวการศึกษา วันนี้