admin December 8, 2017
บ่งบอก ข้อผูกพันสกสค.-ออมสิน ฉบับเดิมทำครูเบี้ยวหนี้เพิ่มมากขึ้น

กลุ่มเครือข่ายพิทักษ์กองทุน ช.พ.ค.แห่งประเทศไทย ยื่นข้อเสนอให้ใช้ข้อกำหนดความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน-สกสค.ฉบับเดิม ด้าน รมว.ศึกษาธิการ อธิบาย บันทึกความร่วมมือระหว่างออมสิน-สกสค. ฉบับเดิมทำครูเบี้ยวหนี้ปริมาณมาก ตอนนี้ (7 ธ.ค.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

ผู้สื่อข่าวบอกว่า กลุ่มเครือข่ายพิทักษ์กองทุน ช.พ.ค.แห่งประเทศไทย ราวๆ 10 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ขอให้มีการตริตรองการทำสัญญาความร่วมมือระหว่างสำนักงานสนับสนุนสวัสดิการกับสวัสดิภาพครูพร้อมกับบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กับ ธนาคารออมสิน ที่กำลังปฏิบัติงานร่างความร่วมมือฉบับใหม่ เนื่องด้วยกลุ่มเครือข่ายกองทุน ช.พ.ค.มีความประสงค์ให้ใช้ข้อกำหนดความร่วมมือเดิม ที่ได้มีการทำไว้แล้ว 5 ฉบับ เหตุเพราะสมาชิกครูจะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่า โดยนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวข้างต้นปัจจุบันนี้ทางสกสค.กำลังทำหน้าที่ยกร่างข้อตกลงใหม่กับทางธนาคารออมสิน

เพราะว่าสนธิสัญญาเดิมทำให้เกิดปัญหา เหตุเพราะหากว่ามีการเรียกเงินคืนมาจากธนาคาร ผู้ที่ได้เงินก็จะไม่ใช่ครู แต่เป็นสกสค. เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเงินในบัญชีเงินกองทุนสงเคราะห์พิเศษเงินกู้ ช.พ.ค.ที่ธนาคารออมสินหักไปนั้น ผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือครูที่ขาดการหักบัญชีติดต่อกัน 3 งวด ทำครูที่มีวินัยการผ่อนชำระหนี้ที่ดีเสียประโยชน์ พร้อมทั้งทำให้ไม่มุ่งหวังใช้หนี้ ซึ่งถ้าหากเป็นใช้ข้อตกลงแบบเดิมจะทำให้มีการเบี้ยวการชำระหนี้มากขึ้น ครูดีๆ ก็จะแย่ ด้วยเหตุนั้นหากไม่มุ่งหวังให้เกิดปัญหาพร้อมกับเป็นการช่วยเหลือเพื่อนครูอย่างแท้จริงก็ต้องไม่ใช้ข้อตกลงฉบับเก่า เช่นนี้รับรองว่าข้อตกลงฉบับใหม่จะปฏิบัติหน้าที่สำเร็จภายในเดือน ธ.ค.นี้