admin January 9, 2018
รมว. แจง ขยับปฎิทินสอบครูผู้ช่วยปี 61

รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ แจกแจง เขยิบปฎิทินการสอบครูผู้ช่วยปี 61 จากเดิมเดือนมี.ค. เล็งคลอดระเบียบสอบครูผู้ช่วยใหม่ได้ในเดือน ส.ค. บอกกล่าว ระหว่างนี้ให้ใช้การสอบบรรจุครูผู้ช่วยในบัญชีเก่าไปก่อน วันนี้ (8 ม.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ บอกภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูกับบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงหลักเกณฑ์และแนวทางสอบขับเคี่ยวเพื่อบรรจุพร้อมทั้งตั้งแต่งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูกับบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยใหม่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกาษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่หวังให้การสอบผู้สอนผู้ช่วยเกณฑ์ใหม่ได้มีหน่วยงานกลางมาจัดสอบภาค ก ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมพร้อมกับการปฏิบัติของวิชาชีพ กับ การสอบภาค ข ความเข้าใจความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง มีหน่วยงานกลางเข้ามาจัดสอบเหมือนกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ส่วนการออกข้อสอบจะเป็นสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นตัวตั้งตัวตี “ที่ประชุมยังไม่มีข้อยุติสำหรับหลักปฏิบัติการสอบบรรจุผู้สอนผู้ช่วยใหม่ แต่รับรองตามเดิมว่าจะต้องมีหน่วยงานกลางเข้ามาจัดสอบในภาค ก พร้อมทั้ง ข ให้เหมือนกับการสอบของ ก.พ.

เพราะเช่นนั้นการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์สอบผู้สอนผู้ช่วยจะออกมาในแบบใดอยู่ระหว่างดำเนินงาน โดยเหตุนั้นปฏิทินการสอบคุณครูผู้ช่วยที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคม 2561 จะต้องมีการขยับย้ายออกไปก่อน แต่ผมได้ถาม สพฐ.แล้วว่า ถ้ามีความจำเป็นต้องเขยื้อนปฏิทินการสอบคุณครูผู้ช่วยออกไปจะติดปัญหาใดมั้ย ซึ่งสพฐ.ก็แจ้งว่า ไม่มีปัญหา ก็เพราะว่ายังสามารถใช้การสอบบรรจุอาจารย์ผู้ช่วยในบัญชีเก่าได้อยู่ อีกต่างหากอัตราว่างในการบรรจุคุณครูผู้ช่วยจะว่างหนักในช่วงตุลาคม ทั้งนี้ทั้งนั้นการขยับเลื่อนปฏิทินการสอบออกไปก็ไม่ได้มีอะไร แต่เป็นหัวข้อของเทคนิค เนื่องมาจากช่วงการสอบครูผู้ช่วยเดือนมีนาคม สทศ.มีภารกิจที่จะต้องทำช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้นหลายเรื่อง อาทิ การจัดสอบโอเน็ต เป็นต้น จะอย่างไรก็ตามคิดว่าจะคลอดปฏิทินการสอบคุณครูผู้ช่วยในหลักเกณฑ์ใหม่ได้ภายในเดือนสิงหาคม” รมว.ศึกษาธิการ พูด