admin November 13, 2017

เรื่อง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) บัญชาการให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) พร้อมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกันหาช่องทางกฎหมายดูแลให้ น.ส.วนาลี ทุนมาก หรือครูแอน พร้อมทั้ง น.ส.นิราวัลย์ เชื้อบุญมี หรือครูวัลย์ กลับเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก อย่างแม่นยำ

admin November 10, 2017

ข่าวการศึกษาครูไทย หลักสูตร เพื่อที่จะเปิดทางให้ รร.เป็นนิติบุคคลเต็มตัว “ชัยพฤกษ์” เผยเปิดทางให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาปกครอง แต่รัฐยังเป็นเจ้าของ มีคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน วางเป้า 77 โรง เริ่มภาคเรียนที่ 1/2561 ในโรงเรียนขนาดเล็กพร้อมทั้งกลาง

admin November 2, 2017

31 ตุลาคม ผู้รายงานข่าวรายงานว่าwebราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์พร้อมกับกระบวนการคิดทบทวนตั้งแต่งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พร้อมกับศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ที่ลงนามโดยนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน ก.พ.อ. เพื่อให้ให้หลักเกณฑ์การตั้งแต่งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ เป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการกับนวัตกรรมของประเทศ

admin October 6, 2017

ล่าสุด นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้ออกมายืนยันว่าจะไม่มีดาร ยุบตำแหน่ง “ครูสอนเด็กเร่ร่อน” แน่นอน หลังก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่า จังหวัดกำลังทยอยยุบตำแหน่ง “ครูสอนเด็กเร่ร่อน” เพื่อเปลี่ยนไปเป็นครูศูนย์การศึกษาชุมชน (ศรช.) ซึ่งนาย นายกฤตชัย อรุณรัตน์ ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง กศน.มีบทบาทสำคัญในการเก็บตกเด็กกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ดังนี้จะยุบตำแหน่งครูไปไม่ได้